Product Thumbnail
سینه مرغ بدون پوست حنانه 1800 گرم

سفارش و تحویل این محصول از 08:30 الی 23:00 می باشد .

انواع مرغ 93,600
Product Thumbnail
سینه مرغ بدون پوست حنانه 1800 گرم

سفارش و تحویل این محصول از 08:30 الی 23:30 می باشد .

انواع مرغ 86,700
Product Thumbnail
شترمرغ هرکیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 20:30 می باشد .

انواع مرغ 155,000
Product Thumbnail
سینه مرغ با استخوان 2 کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

انواع مرغ 84,000
Product Thumbnail
مرغ گرم 2 کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

انواع مرغ 46,000
Product Thumbnail
کتف و بال هر کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

انواع مرغ 27,000
Product Thumbnail
سینه مرغ بدون استخوان (شینسل) یک کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

انواع مرغ 43,000
Product Thumbnail
ران بوقلمون 3 کیلو گرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

انواع مرغ 129,000
Product Thumbnail
سینه بوقلمون 3 کیلو گرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

انواع مرغ 129,000
Product Thumbnail
ران مرغ 2 کیلو گرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

انواع مرغ 45,600
Product Thumbnail
فیله ران مرغ یک کیلو گرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

انواع مرغ 35,000
Product Thumbnail
سینه مرغ با استخوان 2 کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

انواع مرغ 68,000
Product Thumbnail
مرغ گرم 2 کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

انواع مرغ 44,000
Product Thumbnail
کتف و بال هر کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

انواع مرغ 23,000
Product Thumbnail
سینه مرغ بدون استخوان (شینسل) یک کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

انواع مرغ 43,000
Product Thumbnail
ران مرغ 2 کیلو گرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

انواع مرغ 44,500
Product Thumbnail
مرغ گرم 2 کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

انواع مرغ 42,200 37,980
Product Thumbnail
سینه مرغ بدون استخوان (شنیسل) یک کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

انواع مرغ 41,300
Product Thumbnail
کتف و بال هر کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

انواع مرغ 24,900
Product Thumbnail
سینه مرغ با استخوان 2 کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

انواع مرغ 60,400