آجیل سوپر ممتاز حمصی

260,000 تومان

139,000 تومان

بسته شامل:

آجیل سوپر ممتاز حمصی شامل:

 

بادام هندی زعفرانی اعلا

پسته کله قوچی اعلا

فندق اعلا

بادام محب پوست کاغذی

تخمه ژاپنی (جابنی)