ارزون ببر

108,000 تومان

108,000 تومان

بسته شامل:

روغن مخصوص  سرخ کردنی بدون پالم 810گرمی  1 عدد 

دستمال کاغذی گلریز 100برگ 1عدد

چای صبحانه انگلیسی معطر شهرزاد 500گرمی 1عدد 

سبزی شنبلیله 100گرمی ملیکانو 1عدد 

شکر 900گرمی برلیان