بسته عصر کوتاه

107,000 تومان

80,000 تومان

بسته شامل:

۱.ویفر اکسترا موزی۷۰ گرمی ٢عدد
۲.ویفر اکسترا توت فرنگی ۳۲ گرمی ٢عدد
۳.های بای ۵۷ گرمی ٢ عدد
4.چای صبحانه شهرزاد معطر ۵۰۰ گرمی1عدد
5.سن ایچ یک لیتری 1 عدد