Product Thumbnail
ماهی هامور سفید هر کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

ماهی و میگو 195,000
Product Thumbnail
ماهی سکن هر کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

ماهی و میگو 135,000
Product Thumbnail
ماهی حمام هر کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

ماهی و میگو 105,000
Product Thumbnail
ماهی سالمون هر کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

ماهی و میگو 59,000
Product Thumbnail
ماهی شانک هر کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

ماهی و میگو 120,000
Product Thumbnail
ماهی زبیدی هر کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

ماهی و میگو 485,000
Product Thumbnail
ماهی شوریده هر کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

ماهی و میگو 175,000
Product Thumbnail
ماهی شیر هر کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

ماهی و میگو 145,000
Product Thumbnail
ماهی قزل آلا هر کیلوگرم

سفارش و تحویل این محصول از 09:00 الی 22:00 می باشد .

ماهی و میگو 49,800 سفارش تلفنی