همکاری با سازمان ها

افراد برای آگاهی از شرایط استخدام در فروشگاه بلینکالا میتوانند  با شماره09132202202 تماس حاصل نمایند.