رویه‌های بازگرداندن کالا

سفارش دهنده میبایست شماره کارت بانکی که حساب آن به نام صاحب پروفایل میباشد را در حساب کاربری بلینکالا خود ثبت نماید. (در خصوص افراد زیر 18 سال فاقد کارت بانکی، شماره کارت یکی از والدین ایشان با اولویت پدر، کفایت میکند.)

-در صورت لزوم عودت وجه به حساب سفارش دهنده ، اصل بر این است که مبلغ به شماره کارت اعلام شده توسط سفارش دهنده عودت شود. سفارش دهنده با درج شماره کارت در حساب کاربری خود می پذیرد که نسبت به انجام تراکنش های مالی در خصوص عودت وجه خرید های انجام شده ازبلینکالا، رضایت داشته و با معرفی کارت در حساب کاربری مسئولیت های قانونی در این خصوص را میپذیرد.

- در صورتی که در هر خرید واریز اولیه از کارت دیگری صورت گرفته باشد و مغایرتی بین حساب مبداء که پرداخت اولیه از آن انجام شده با حساب اعلامی توسط سفارش دهنده در حساب کاربری کشف شود، بلینکالا مطابق با ضوابط و مقررات قانونی، مبلغ را به حساب مبدا عودت خواهد داد.